سومین مسابقه عکس آئین یلدا

ارسال عکس مسابقه آئین یلدا

هنرمند گرامی، لطفا برای شرکت در مسابقه عکس آئین یلدا، عکس های خود را با استفاده از فرم زیر ارسال کنید

درکدام بخش می خواهید شرکت کنید؟

*

فایل عکس های خود را از این قسمت ارسال کنید

*
عکس ها را به اینجا بکشید و بیاندازید یا برای انتخاب آنها کلیک کنید. مجموع حجم عکس ها نباید بیشتر از 30 مگابایت باشد.
Maximum upload size: 30MB

ارسال فایل Word اطلاعات تماس هنرمند و شرح تصاویر(طبق آئین نامه)

*
فایل WORD را از اینجا ارسال کنید
Maximum upload size: 6MB
*
پوستر سومین مسابقه عکس آئین یلدا
در صورت بروز هر گونه مشکل، با روش های ارتباطی زیر با ما در تماس باشید.