مسابقه نقاشی آئین یلدا

ارسال نقاشی مسابقه آئین یلدا

لطفا برای شرکت در مسابقه نقاشی آئین یلدا، عکس نقاشی کودک خود و اطلاعات او را با استفاده از فرم زیر ارسال کنید.

درکدام بخش می خواهید شرکت کنید؟

*

فایل نقاشی ها را از این قسمت ارسال کنید

*
عکس نقاشی ها را به اینجا بکشید و بیاندازید یا برای انتخاب آنها کلیک کنید. مجموع حجم فایل ها نباید بیشتر از 30 مگابایت باشد.
Maximum upload size: 30MB

ارسال فایل Word اطلاعات تماس هنرمند و شرح نقاشی ها (طبق آئین نامه)

*
فایل WORD را از اینجا ارسال کنید
Maximum upload size: 4MB
*
در صورت بروز هر گونه مشکل، با روش های ارتباطی زیر با ما در تماس باشید.